Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

Αρχείο Απόφασης: 
Έκδοση: 
43/2005ΑΔΣ
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα -Ορίζει μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρικκαίων «ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ» τους κατωτέρω: 1. Ταμήλο Μιχαήλ Δήμαρχο-Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου 2. Παπαστεργίου Δημήτριο Αντιδήμαρχο 3. Καΐκη Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 4. Βασιλειάδου-Παλάτου Μάχη Δημότισσα 5. Ζολώτα Απόστολο Εκπρόσωπο του Πολ. Οργ. Δήμου Τρικκαίων 6. Λαμπαδάρη Μπέττυ Εκπρόσωπο του Πολ. Οργ. Δήμου Τρικκαίων 7. Ζιώγα Ιωάννη Δωρητή 8. Ζιώγα Δημήτριο Εκπρόσωπο της Σταματέλλας Ζιώγα 9. Κατεχάκη-Μπαταγιάννη Λέλα Εκπρόσωπο της Πηνελόπης Χρυσικού -Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.