Αρχική

Τρίκαλα-Ρολόι Τρίκαλα-Ρολόι Τρίκαλα-Ποτάμι Τρίκαλα-Ποτάμι Τρίκαλα-Ασκληπιός Τρίκαλα-Μύλος Ματσόπουλου Τρίκαλα-Ποτάμι Τρίκαλα-Ποτάμι Τρίκαλα-Ποτάμι Τρίκαλα-Κάστρο Τρίκαλα-Βαρούσι Τρίκαλα-Κουρσούμ Τζαμί
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσθένης Gis χάρτης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε κυρίως το ασύρματο δίκτυο του Δήμου Τρικκαίων για πρόσβαση στο διαδίκτυο:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ημερομηνία: 11/07/2014Αποδεκτές τιμές
Ph7.766,5-9,5
Αγωγιμότητα3792500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο0.350,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο0.050,5 mg/l NH4+
Νιτρικά11.2050 mg/l NO3-
E. coli00 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι00 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC59100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC2420 αποικ./ml
περισσότερα
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου